We bestaan

Ik ben Eva van Pelt 

Ik ben artiest
maker
zangeres
muzikant

Ik ben iemand die iets te vertellen heeft
Ik ben iemand die luistert
Ik kan niet tegen mijn verlies
Ik ben dochter, zus en tante
Ik ben vrouw
Ik besta

Ik ben
Ik

niets

Deze video is een groot kado! Ik ontdekte hem jaren geleden en bekijk hem nog steeds met regelmaat, van begin tot eind. Hij maakt aan het lachen, zet aan het denken, brengt in beweging. Ik gun het iedereen eens 18 minuten te luisteren naar Peter de Graef. Laat het over je heen komen, als je wilt.  

2 thoughts on “We bestaan

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here