Mens

Samen met Bastian Benjamin werk ik aan Mens, een nummer over alle mogelijke ‘gewone’ en ongewone manieren waarop mensen het leven proberen te doen.

(In een eerdere nieuwsbrief, stuurde ik je al een fragment)

Om dat te kunnen doen op de manier die voor ons klopt, hebben we allerlei soorten mensen nodig die de tekst van het nummer uitspreken.

Laat dus een reactie achter als ik bij je langs mag komen om deze woorden uit jouw mond op te nemen. 


Mens is zoet
Mens zoekt
Mens rent en doet
Mens probeert

Mens denkt te leren en leert te denken
Mens nuanceert de hele boel tot stilstand
Maant tot stilte
en relativeert die stilte dood

Mens sterft
Mens ergert zich aan het proberen van de rest
Mens werkt wat krom lijkt recht

Mens staat in zijn recht
Mens zit op zijn stoel
Mens praat wat nep is echt
Echt

Mens baart zich kwetsbaar
Kijkt neer op nephaar
Kijk! Kijk! Mens kan kapot

Mens verwart kwetsbaar met waar
met authentiek
dat is het niet, toch?
Toch?

Waar is ook kracht
Waar is liefde
Waar is zacht en ook hard
Mens is dag en ook nacht
en dat is waar
en mooi
en lelijk
en schoon

Mens zet de toon
Mens doet raar
en noemt het gewoon

Mens zet de toon

12 thoughts on “Mens

  1. Lieve Eva, we zagen elkaar ooit tijdens Popronde en later in Den-Bosch. Lees altijd dankbaar je nieuwsbrieven en je groei geeft hoop. Ik doe graag mee. Vanwege een ideaal treinabonnement reis ik tijdens daluren voor een prikkie. Je mag ook bij me komen maar ik woon in Overloon

  2. Goede morgen Eva,,
    Kom maar op bezoek als de zon schijnt en wij de tweede prik hebben gehad. Dan kan ik in onze tuin jouw gedicht over ‘de mens’ declameren,
    Inke

  3. Dag Eva en Bastian, het is wel een opgave en een uitdaging die ik wel aan zou willen gaan. als jullie tenminste ook een wat oudere stem wilt horen. Weer een mooi project. Ik hoor wel of jullie willen langskomen.

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here