Met trots release ik MENS

Bekijk de officiële video hier!

In de zomer van 2021 reed ik in drie dagen langs twaalf hele verschillende mensen. Zij ontvingen mij bij hen thuis, gaven me thee, koffie, water, limonade, taart zelfs, terwijl hun klokken tikten, auto’s voorbij raasden, en katten de microfoon kopjes gaven.

Ze spraken mijn woorden uit met wonderschone stemmen. Heldere stemmen, hese stemmen, krakende, dragende, en doorleefde stemmen. Sommigen deelden ook hun woorden en klanken met mij. Gedichten, songteksten, mantra’s. Dat wat dicht bij hen stond.

Ik voelde me twaalf keer heel dichtbij een ander mens, en het was me een grote eer om deze mensen samen met producer Bastian Benjamin samen te laten klinken in MENS. Deze samenwerking met Bastiaan ontstond in lockdown één, en groeide elke lockdown weer een beetje, met als resultaat twee hele bijzondere producties, waarvan we de eerste vandaag met trots releasen!

Met hele grote dank aan: Inke Katoen, Antsje van der Zee, Cor Loijen, Daan Landwehr Johan, Nora Thijssen, Riet van den Nieuwenhof-Schevers, Marloes Kuiters, Milly Rotte, Eric Sjøholm, Arno Willems, Hugo De Haas Van Dorsser, Jeroen Vos.

Tekst: Eva van Pelt
Compositie: Eva van Pelt & Bastian Benjamin
Productie & mixage: Bastian Benjamin
Mastering: Wim Bult
Video: Job van Etten

Mede mogelijk gemaakt door:
Sena Muziekproductiefonds
Kunstloc
Fonds Podiumkunsten

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here