Phantom Travels

Een bericht op woensdag, om de boel eens op te schudden en de week te breken.

Ik wil je graag vertellen over een bijzonder project waar ik onderdeel van mag zijn.
Het heet Phantom Travels, en is gecreëerd door dansmakers Jija Sohn en Keerthi Basavarajaiah. Zij ontwikkelden een dansperformance die ze in Amsterdam speelden in de woonkamers van mensen die hun woningen niet zomaar zelf kunnen verlaten. Door een fysieke handicap, ouderdom, of angst.

In Den Bosch wilden zij hetzelfde doen, maar met een vertaalslag van beweging naar geluid. Met partner Theaterfestival Boulevard gingen ze op zoek naar een zangeres en een instrumentalist, om twee nieuwe Phantom Travels performances te ontwikkelen.
De eer was aan Koen Wijnen, en aan mij.

Ik werkte een week intensief samen met Jija, aan mijn manieren om via geluid en beweging contact te maken met een ruimte, een ander, en mezelf.
Het leidde me naar een manier van spelen die ik nog niet kende. Open, ontvankelijk, ego-loos. Dit gaat niet over mij, of over wat ik bedacht heb te creëren. Dit gaat over het ontvangen van de plek en de ander, en daarmee spelen, vanuit verbinding.

Ik speelde een try-out voor Elmer, en sprak een week later met hem over die ervaring.

In Den Bosch en omgeving spelen Koen en ik (apart van elkaar) nu onze versies van Phanom Travels bij mensen thuis. Er zijn nog plekken. Ken of ben jij iemand in de omgeving van Den Bosch die het huis niet zomaar zelf kan verlaten, en die misschien wel heel graag een performer thuis uit zou nodigen voor een gedeelde ervaring?
Laat het ons weten.
Aanmeldingen zijn welkom op jenaida@festivalboulevard.nl.

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here