Is Meester Alex ergens bang voor?

Dit is de eerste van de reeks Toonzaal sessies, een serie die ik met Dave Menkehorst (audio en film) en verschillende gastartiesten maak rondom de vragen die in mijn nieuwe concert NU worden gesteld. Muzikale 1 op 1 gesprekken dus, met Meester Alex als mijn eerste gast.

We spelen voor elkaar, en spreken over zijn antwoord op de vraag “Ben je ergens bang voor?”

De sessie is binauraal en in één take opgenomen, waardoor het wanneer je via koptelefoon luistert klinkt alsof je tussen ons in zit. Het was voor mij de manier om het moment zo waarachtig mogelijk te vangen, om het nu met jullie te kunnen delen.

Ik hoop dat het je iets brengt, het bracht mij veel. Bekijk de sessie hier.

Reageer
Door je reactie te geven, ga je akkoord met de Privacy Policy

The maximum upload file size: 12 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here